1. Organizatorul campaniei

Campania “Black Friday 2018” este organizată de Allbuy International SRL, cu sediul social in Bucureşti, Str. Brailita, nr 48, Parter, Camera 1, sector 3, cod de înregistrare fiscală RO34223821 şi înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/3001/2015, denumită în continuare Organizator.

2. Durata si aria de desfăşurare a campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 09.11.2018 – 30.11.2018, in magazinul online www.HobbyMall.ro.

Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toţi participanţii.

3. Produsele participante în campanie

Produsele participante în campanie pot fi oricare produse din oferta magazinului www.HobbyMall.ro, în perioada campaniei, inclusiv produsele aflate deja in promoţie. Aceste produse pot fi achizitionate doar in limita stocului disponibil. In cazul produselor disponibile cu precomanda, termenul de livrare va fi anuntat fiecarui client in parte dupa primirea comenzii.

Atentie, in cazul produselor disponibile cu precomanda, vi se poate solicita achitarea unui avans din valoarea produselor.

Nu fac obiectul aceste campanii Voucherele Cadou comercializate de www.HobbyMall.ro.

4. Dreptul la participare

Campania se adreseaza fiecarui client al HobbyMall.ro, persoane fizice cu vârsta peste 18 ani, şi/sau persoane juridice, cu domiciliul/sediul social in Romania.

La campania promoţionala “Black Friday 2018” au dreptul sa participe si angajaţii HobbyMall.ro dar reducerea obţinută nu se va cumula cu reducerea de angajat.

5. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, clienţii trebuie sa efectueze o achiziţie, în perioada campaniei, prin platforma online de pe site-ul www.hobbymall.ro.

Numărul de produse de acelaşi tip achiziţionate de către o singură persoană nu va fi limitat decât de limita stocului disponibil.

Se pot cumula în aceeaşi comandă reduceri cu vouchere/coduri promoţionale şi se vor acumula puncte în programul de fidelizare, corespunzător valorii achiziţiei.

Campania va fi semnalizata pe site-ul www.HobbyMall.ro, iar produsele care fac obiectul acestei promotii vor fi semnalizate cu semnul de reducere pret. De asemenea, toate aceste produse pot fi gasite pe pagina special creata pentru aceasta campanie: aici!

6. Date cu caracter personal

Prin participarea în campania “Black Friday 2018”, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Tuturor participanţilor în campanie le sunt garantate drepturile, în conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiţiei.

7. Contestaţii si litigii

Contestaţiile cu privire la modul de desfaşurare a campaniei pot fi depuse in scris, de catre participant, la sediul Organizatorului, in atenţia Departamentului de Marketing. Organizatorul va formula un raspuns în scris la contestaţie, în care va prezenta concluziile Comisiei de Cercetare.

Eventualele neînţelegeri între Organizator si participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, parţile vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, în conformitate cu prevederile legale.

8. Dispozitii finale

Regulamentul campaniei este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit, pe site-ul www.hobbymall.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preturile produselor, stocul, descrierea, imaginile. De asemenea, poate fi modificat si prezentul Regulament pe parcursul campaniei printr-un act adiţional la Regulament, care va fi adus la cunostinta publicului prin modalitaţile menţionate mai sus.

Prin participarea la campanie, clienţii îşi exprimă acordul cu privire la conţinutul Regulamentului campaniei.